Aktiebolaget Klintebys

Potatismjöl- och Konservfabrik
kallas härmed till extra bolagsstämma å konservfabrikens kontor I Klintehamn lördagen den 23 juli 1932 kl. 12 på dagen.
Vid stämman kommer att handläggas ärende angående förslag till ändring av § 1 i bolagsordningen och, bolagets firma därhän, att sagda komme att lyda:
»Bolagets ändamål är att under firma Aktiebolaget Klintebys Konserv- fabrik idka tillverkning av konserver och vad annat i dess fabriksegendom kal åstadkommas».
Fiör att beslutet, som redan fattats å en ordinarie stämma den 4 juni 1932, skall erhålla giltighet, skall det bekräftas av minst 3/4 av de röstande, vilka tillika måste företräda minst 8/4 av det då inregistrerade aktiekapitalet.
Styrelsen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *