Arbetstvisten vid läroverksbygget.

Vid läroverksbygget pågår arbetet som vanligt, dock icke med full arbetsstyrka. Vid ett samtal vi i dag haft med byggmästare Andersson meddelade denne, att han måste anskaffa en del grovarbetare från Kalmar, men det är icke definitivt bestämt hur många och när de skola komma. Byggnadsfirman måste ju helt naturligt anskaffa folk för att arbetet konrtraktsenligf kan fullföljas, och då nu vederbörande fackförening här ej kan mönstra önskat antal arbetare i facket måste firman tillgripa närda åtgärd. Byggmästare Andersson förklarade sig för egen del intet ha emot att anställa syndikalister, men enär reformisterna hota med att lämna arbetet om syndikalister anställas, så måste han foga sig i förhållandena, allrahelst som han i dagarna fått uppmaning från arbetsgivareföreninen att ta en strid med L. S. hellre än att taga risken att de andra lämna arbetet. Vidare nämde hr Andersson, att firman för sin del har garantiförbindelser å cirka 16,000 kr. hos Arbetsgivareföreningen och Byggmästareförbundet, och följas icke föreskrifterna blir det böter o. dyl.
Tvisten är en sak mellan syndikalister och reformister, och det ser sannerligen inte ut som om någon fredlig lösning är i sikte. Men att tvisten skall behöva resultera i att arbetare måste anskaffas från fastlandet, då det här på platsen finnes kompetent folk, då må rättänkande medborgare sannerligen ha skäl att harmas.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 27 juli 1932
N:r 145

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *