Ny fastighet.

Överlantmätaren Vidar Holmbäck i Visby hemställer hos kammarkollegium om fastställelse å namn å den nya fastighet, som bildats genom
sammanläggning av lägenheten Kräklinga 1 20 129/16384 mtl Kräklings 1 18, 7/1024 mtl Tings 1 11 samt 30,8330 hektar från Tjängvide 1 8, allt i Kräklingbo socken. Fastighetens ägare hr J. E. Andersson har föreslagit något av namnen Dalby, Hagarum eller Hagastart. Enligt överlantmätarens mening synes namnet Hagrum eller Hagrummet vara att föredraga (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 25 juli 1932
N:r 144

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *