Gotlands djurskyddsförening

har nu från trycket utgivit sin årsberättelse för år 1931. Densamma inledes med korta minnesord över Ugra under året avlidna verksamma medlemmar inom föreningen, nämligen landskamreraren Oscar Melin, apotekaren Wilh. Lindström och lektorskan Hanna Sjöberg. AV berättelsen framgår vidare rörande verksamheten under året, att styrelsens uppmärksamhet i ett stort antal fall påkallats på förhållanden, som synts allmänheten innebära olämplig behandling av djur. Föreningen har också genom sin inspektör verkställt undersökningar och i de flesta fall har rättelse kunnat på detta sätt vinnas. För spridande av djurskyddstidskrifter har föreningen anslagit nära 500 kr. Utgifterna hava under året uppgått till kr. 1,702: 40. medan inkomsterna belöpt sig till kr. 1,578: 75. Föreningens kapitaltillgångar utgöra vid årets slut kr. 34,145:37, därav domän ner kr. 34,021: 50. Medlemsantalet utgör c:a 200.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 23 juli 1932
N:r 143

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *