Lånet för läroverkets ombyggnad.

Länsstyrelsen tillstyrker en ansökan från stadsfullmäktige i Visby om tillstånd att till bestridande av kostnaderna för om- och tillbyggnad av Visby högre allmänna läroverk och för iståndsättande av läroverkets gymnastikbyggnad upptaga ett amorteringslån å 300,000 kr.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 juni 1932.
N:r 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *