Landsbygden. Bro.

BRO, 20 juni.
Sommarfest var igår anordnad vid Bro J. U. F:s Bygdegård. Festen var anordnad till förmån för föreningens och
Bygdegårdens kassa och var därför lagd för den stora publikens smak. Som ett värdigt inslag i festprogrammet höll agronom, Wald. Ericsson, Källunge ett föredrag betitlat »vår odlings historia». Föredragshållaren talade om landets första bebyggelse, våra förfäders sätt att skaffa sitt kuppebälle, berättade säregna drag ur vara förfäders liv som forskningen bragt i dagen, samt om olika utvecklingsskeden ända intill våra dagar. Som avslutning på sitt föredrag gav tal. en orientering i det läge vårt jordbruk och yar jordbrukarklass befinna sig idag. Det intressanta, föredraget uppskattades livligt av den talrika publiken och tal. avtackades med applåder.
Ekeby teateramatörer gjord även festen den äran att uppföra sitt roliga lustspel »Födelsedagen». Stycket en 3-aktare, spelades två gånger för »fulla hus». Den ganska fånga och delvis tämligen krävande pjäsen spelades bra »på alla händer» och publiken hade hjärtans roligt. Undra pa då att kritiken i Allehanda blev mild som i slutscenens kuplett önskades. Var så god! Ekebyamatörerna önskas god fortsättning på den inslagna vägen.
Som vanligt var även varpkastning anordnad. Till denna tävling hade anmält sig lag från Endre, Hejdeby, Västkinde och Bro, tillsammans 10 lag. Första pris, pokal till varje man i laget, erövrades av Karlssons lag, Västkinde och andra pris av Glansholms lag, Endre. Ett tröstpris utdelades till Nilssons lag i Endre.
Festen var besökt av ovanligt mycket folk, som tycktes uppskatta de olika anordningarna.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 21 juni 1932.
N:r 141

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *