Passagerarelista.

Med VISBY från Stockholm den 19 juni: Professor Lithberg, bankdir. Melin, dir. Sjunneson, apotekare Forsgren, ing. Hanner, Driesen, Warholm, Svensson, Hermansson, Svensson, dr. Tunström, löjtn. Löwenberg, Brandel, hrr Pihlgvist, Österberg, Ek, Sandberg, Kjellström, Björklund, Maas, Lindqvist. Lovén, Hansson, Månsson, Mesch, Pettersson, Björkegren, Karlsson, Herlin, Sandström, Lundberg, Gustafsson, Jonsson, Kellqvist, mr Brooks. professorskan Lithberg, doktorinnan Bolin, fruar Bungas, Wengström, Pihlgvist, Österberg Löwenberg, Ek, Sandberg, Persson. Kjellström, Pettersson, Wilke, Bertel, Hansson, Sangberg, Löfgren. Hägg, Nilsson, Wartholm, Svensson, Mesch, Afzelius, Eichler, Pettersson, Englund Brandel, Lindqvist, mrs Brooks, Wells, fröknar Sylvén, Persson, Renberg. Jonsson, Bielspeen, Andersson, Tunström, Smith, Tingberg, Lodén. Eklund, Berglund, Löwenberg, miss Tompson, Hargs skola 7 pers. A. B. F. 77 personer.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 19 juni: Byråchef Elliot m. fru, grossh. Kolmodin, Dahl, kapten Brinck, Albert, ing. Kullé, dr. Olsson, rektor Lundin, folksskoll. Nilsson, hrr Stengård, Nordling m. fru, Johansson m. fru, Schmidt, Delachotte m. familj, Bergdahl, Wester, Gustavsson, Fredrikson m. fru, Lagergren, Englund, Norlin, Johansson. Nilsson, Lindahl m. familj. Eriksson, Söderberg, Larsson, Karlsson, mr Beesley, Thurlow, fruar Hermansson, Andersson, Engström, Nowitsky, Tägtström, Hansson, Bengtsson, Dahlgren. Lundin m. dotter, Larsson, Dahlström m. son. fröknar Rolf, Törnfeldt, Ehn, Jansson, Romlin, Enegvist, Lilieholm, Östman Eriksson, Wahlgren, Klingson, Törngren, Olin. Ringbom.

Med VISBY från Kalmar den 20 juni: Dr Stückelberg-Merian med fru, majorer Jung, Malmgren, aktuarie Byström, köpman Söderström Karlberg, hrr Funck, Husén, Lindberg, Stenberg, Persson, Hellgvist, Mattsson, Gustafsson, Andersson, Lindvall, Andersson, Ahlman, Odéhn, Börjesson, Strandin, Nilsson, Lindberg, Andersson, Severin, Byllof, Hansen, Madsen, Dix, Kolhm, Herbst, mr Revillor, fruar Dix, Beutebrock, Nilsson, Thulin, Funck, Persson, Hellgvist, Andersson, Mattsson, Stenberg, Börjesson, Renström, Andersson, Lindvall, Andersson, Ahlman, Olin, Almström, Lindberg, Andersson, Gustafsson, fröknar Lund, Stenström, Johansson, Sander, Lindlöf, Rasmusson, Ahlman, Thörn, Johnsson, Petersson, Göransson, Hansson, Lundgren, Wiberg, A. B. F. 6 pers.

Med HANSA från Nynäshamn den 20 juni: Dr. Gardell, dir. Hellberg, Hallberg, Wahlgren, tullförvaltare Berggren, tandläkare Hedström, disip. Göransson, distriktslantmätare Boijsen med familj. red. Storm, Enander, ing. Lundin, Lönnberg, kyrkoherde Littmark, hrr Goldstein Jacobsson, Hellberg, Gelin, Nyberg, Goldstein, Jacobsson, Fransén, Sandberg, Ericsson Westöö, Andersson, Bergsten, Åkerbeck, Sigrén, Larsson, Öhman, Lindman, Gillby, Johansson, Dahl, Lund, fruar Lund Hellberg, Gelin, Nyberg, Jacobsson, Berlin, Lönnberg, Erdtman, Sigren, Olsson, Lidfors, Dahlqvist, Lund, Persson, fröknar Högberg, Welinder, Berlin, Nyström, Sigrén, Fagerberg, Isaksson, Persson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *