Landsbygden. Sanda.

SANDA, 20 juni.
Bröllop firades härstädes lördagen 18 dennes vid Västerby, då lokeldaren Martin Vallin, Klintehamn, ingick äktenskap med fröken Signe Hagström, dotter till lantbrukaren Hjalmar Hagström och hans maka. Gästerna samlades i bröllopsgården kl. 2 e. m. Därifrån ställdes färden med fiolmusik i spetsen till den närbälgna kyrkan, där vigseln förrättades av kyrkoherde H. Carlson, som därvid höll ett vackert och anslående tal till de unga tu. Efter återkomsten från kyrkan vidtog en synnerligen angenäm bröllopsfest. Brudparet uppvaktades av nio par tärnor och marskalkar. Som bruttövgrska fungerade fru Hulda Pettersson, Stockholm och som bruttbonde hr L. Sahlsten, Klintehamn. Till brudparets ära hade flera äreportar rests. En mängd telegram anlände. Under aftonen infann sig en synnerligen stor skara unga för, att se brud. Under de trenne gånger brudparet med uppvaktning gjorde sin rond blev det föremål för ståtliga hyllningar med leven, fyrverkeri, raketkastning och en synnerligen livlig skottlossning.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 20 juni 1932.
N:r 140

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *