Vid Varplösa landtbruksskola

blifva 6 frilärlingsplatser lediga att tillträda den 26 nästkommande Oktober.
För att blifva till lärling antagen erfordras; att läsa väl och redigt innantill, känna de fyra räknesätten i enkla tal, vara 18 år, frisk och arbetsför samt minst under ett års tid hafva handlagt landtmannagöromål.
Sökandena böra helst personligen aflemna till skolans föreståndare sina egenhärdigt skrifna ansökningar, stälda till styrelsen för skolan, jemte prest-, läkare- och tjenstebetyg samt orlofssedel eller målsmans samtycke till ansökan före April månads utgång
Varplösa den 10 Mars 1875.
SKOLSTYRELSEN

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 Maj 1875
N:r 35.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *