Auktion å tomtmark i Visby.

Enl. rådhusrättens i Visby förordnande denn. 21 mars 1932 försäljer undertecknad after offentlig auktion, som förrättas trädgårdsmästare Otto Ottermans bostad vid Gustafsvik torsdagen den 30 innevarande juni kl. 4 e. m., C. A. Häggs sterbhusdelägare tillhöriga s. k. Degermanska tomterna eller n:r 4 och 5 utgörande del av Lilla Snäckgärdshagen, numera såsom stadsägor åsatta beteckningarna nr 348 och 347, vardera om 4060 kvadratmeter och båda belägna intill Nedre Snäckgärdsvägen omedelbart norr om Talludden. Tomterna lämna sig utmärkt som byggnadsplatser.
Försäljningen sker enligt samäganderättslagen, och ingendera fastigheten får därvid bortsäljas för köpeskilling understigande 1,700 kronor. Inteckningar till 3,000 kronor underlätta köpet.
Känd inropare kan erhålla anstånd med köpeskillingens erläggande. Så ock annan som ställer godkänd borgen.
Sven Hultman.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 juni 1932
N:r 139

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *