Från Visby horisont.

Visby på smalfilm.
Drätselkammaren anslog för någon tid sedan 300 kr. till A. Skolfilm Stockholm för upptagande av en Visby-film, som dels skall inläggas i arkiv. dels också användas till skolbrak, för reklam o. s. v., för vilka ändamål bolaget ifråga skall uthyra densamma. På tisdagen hitkom också ingenjör Olof Hyllgren, en av stiftarna för det nämda. hittills ganska litet kända företaget och filmning har verkställts i staden och dess omgivningar. Som redan nämts passade filmfotografen på vid stadsfullmäktiges sammanträde på tisdagskvällen, och man har anledning att förmoda. att den kommunala församlingen därvid förevigades. I går eftermiddag kl. 5 var det en extra föreställning å läroverksplan, där stadens brandkår ryckt ut till brandövning, också med beräkning, att filmfotografen skulle få göra sin skörd av bilder. Där restes stegar uppför annexets väggar, där lades ut slangledningar och sprutades vatten så att det stod som skyar omkring husknutarna, och slutligen togos bilder av brandbilarna i utryckning.
Vi gå alltså och hoppas, att vi en vacker dag skola få taga oss en titt på de vackra bilder, som filmapparaten upptagit. Men detta torde kanske vara överdrivna förhoppningar. Drätselkammaren har nämligen bestämt, att upptagningen skulle ske på s. k. smalfilm. varav följer, att densamma icke kan Visas på vare sig biografer eller vid vanliga skolfilmsföreställningar. Smalfilmen har hittills kommit till användning för upptagande av familje- och sällskapsfilmer o. d. och för dess visande erfordras särskilt konstruerade apparater. Skolorna använda sig som bekant äntligen av biograferna för sina föreställningar, och i den mån de anskaffa egna filmapparater så torde de vara hänvisade att i första rummet skaffa apparater för normal film, i vilken det för skolorna värdefulla filmmaterialet finnes tillgängligt. Den praktiska användningen av den film, som nu upptages här, och därmed valutan för det av drätselkammaren lämnade anslaget, torde därför vara — minst sagt — synnerligen problematisk.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 juni 1932
N:r 137

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *