Dödsfall.

I sitt hem vid Burge i Hablingbo avled i går afton efter en längre tids sjuklighet häradsdomaren Ferd. Johansson i en ålder av 69 år.
Den bortgångne var född vid Burge, dar han också hela sitt liv varit bosatt. Vid sidan av sitt arbete såsom innehavare av en av socknens största gårdar togs hans krafter också i anspråk för åtskilliga kommunala förtroendeuppdrag. Han var sålunda en mycket lång följd av åt ledamot av kyrkorådet och fick för denna sin verksamhet för några år sedan emot-taga medalj. I södra häradsrätten har han också suttit lång tid som nämdeman och utnämdes innan han lämnade denna sin befattning i egenskap av häradsnämdens äldste ledamot till häradsdomare. I all sin gärning var han en god, gladlynt och vänsäll man, och som sådan skall hang också länge minnas i en vid krets av vänner. För omkring fyra år sedan träffades han av sjukdom. som tvingat honom att tillbringa sina sista år i stillhet.
Närmast sörjes den bortgångne av maka samt en son, som övertagit fädernegården.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 16 juni 1932
N:r 137

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *