Bröllop

har firats i Hagelbergs kyrka mellan agronom Bertil Nordlander i Hemse och fröken Barbro Odelberg, dotter till godsägare H. Odelberg, Klagstorp, Skövde, och hans maka, född av Ekström. Vigseln förrättades av brudgummens farbroder. Tärna, marskalk och brudnäbb voro brudens syskon. Såsom kyrkomarskalkar fungerade jägmästaren G. Wennmark, herr G. Sörenson och herr O. Edelstam. Efter vigseln gavs middag i brudens hem. De nygifta avreste på aftonen på bröllopsresa.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 juni 1932
N:r 136

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *