Täckating på järnålderahallen.

På den stora järnåldershallen, som nu är under uppförande vid Lojsta slott, äger i dag täckating rum. Arbetsstyrkan består av icke mindre än ett 100-tal man från Lojsta och närliggande socknar, och arbetet pågår med liv och lust. Agen för taktäckningen är hämtad från Eksta och personer från nämda socken leda också arbetet. Under dagens lopp väntas också ett start antal åskådare från trakten för att bevittna det ovanliga arbetet. Hallen beräknas vara färdig till midsommardagens hembygdsfest.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 14 juni 1932
N:r 135

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *