En mystisk kula

Vid halv 8-tiden i går morse, närmare bestämt kl. 7,35, inträffade en synnerligen egendomlig händelse vid Strandgatan. Skomakaren G. Sundkvist, som bebor andra våningen i fastigheten n:r 40, befann sig jämte en 3-årig dotter i ett åt söder vettande rum och hade icke lämnat sin säng, som stod intill fönstret. Plötsligt small det till som om ett skott hade lossats, och i samma ögonblick slog ett litet föremål in genom fönsterrutan, vilken spräcktes. Hr Sundkvist blev, vilket ju icke är att förvånas över, ganska förskräckt, ty det föreföll hårrom som gam on kula från något skjutvapen eller dyl. avlossats, av knallen liksom av det lilla hålet i rutan att döma. Han anmälde senare på förmiddagen saken för polisen, som för närvarande håller på med utredning. Enligt vad sakkunnig, som undersökt rutan, förklarat, torde hålet ha åstadkommits av en kula från ett salongsgevär eller möjligen, vilket dock är mindre troligt, från en rund sten, avskjuten från en s. k. slangbåge. Någon kula från mauser- eller jaktgevär kan det icke vara fråga om. I fall det förstnämda antagandet håller streck skulle det alltså kunna tänkas att någon varit framme för att skjuta duvor, som bruka uppehålla sig i grannskapet. Att det var mindre angenämt för vederbörande att på morgonen väckas av en kula genom fönstret säger sig ju självt, och det är att hoppas, att saken blir uppklarad. Det var ju en ren slump att ej hr Sundkvist eller hans dotter blevo träffade. Hade de stått på golvet kunde ju lätt olyckan varit framme. En resande, som bor i närheten, säger sig ha hört ett skott, men för övrigt finnes ingen ledtråd. Det märkliga är, att från det håll skottet antages ha kommit ingen gård finnes, utan grannskapet består av ett par byggnader.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 13 juni 1932
N:r 134

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *