På sin 50-årsdag i dag

har förste expeditionsvakten vid länsstyrelsen, Walfrid Ekdahl, varit föremål för många och omfattande hyllningar från korporationer, föreningar och enskilda. Från länsstyrelsen, vilken genom landshövding Rodhe framförde lyckönskningar, överlämnades ett fat av äkta silver. Partivännerna i stadsfullmäktige, representerade av hrr K. F. Söderdahl och K. A. Elgström, överlämnade ett presentkort, vaktmästareföreningen härstädes infann sig en corps och överlännade ett guldur med inskription, Norra koloniträdgårdsföreningen, företrädd av dess hedersledamot och förre ordf. direktör Ax. Danielson, överlämnade en textad adress jämte en blomsterkorg; från vänner och arbetskamrater i Visby fick jubilaren mottaga ett större silverfat och ett presentkort och från Allm. rikssjukkassans avdelning här, representerad av syssloman K. E. Karlsson och handlanden A. A. Wiik, mottog 50-åringen en kristallvas med blommor.
Från familjen och från övriga släktingar har dessutom jubilaren på sin högtidsdag fått mottaga en mångfald gåvor, bl. a. en urkedja av guld, ett cigarrskrin av tenn, en käpp med silverkrycka, skrivbordslampa, resenocessär, krukpalm, flera presentkort m. m. och den rikliga blomsterskörden liksom telegramskörden, som under dagens lopp inströmmat till jubilarens hem, bära därjämte vittnesbörd om den aktning och vänskap, som jubilaren tillvunnit sig. Bland de telegrafiska lyckönskningarna märkas från Kooperativa förbundets 1:sta distrikt, undertecknad av bl. a. generaldirektör Örne, vidare från konsul Carl E. Ekman, grosshandlare C. I. Kolmodin, Konsums styrelse har på Gotland, från A. B. F:s styrelse m. fl.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 11 juni 1932
N:r 133

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *