Västkinde socken måste betala.

Kammarrätten har ogillat av Västkinde sockens fattigvårdsstyrelse anförda besvär över, att länsstyrelsen förpliktat fattigvårdsstyrelslen att till Eke sockens fattigvårdsstyrelse utgiva ett belopp av 186 kr. för meddelad fattigvård åt ett minderårigt barn under tiden 13 december 1929-24 april 1930 ävensom det belopp, Eke socken visat sig ha utgivit efter denna tid, till dess behovet av fattigvård upphört.
Likaledes har kammarrätten ogillat fattigvårdsstyrelsens besvär över att länsstyrelsen efter yrkande av Visby stads fattigvårdsstyrelse ålagt densamma att till staden utgiva ett belopp av 25 kr. i månaden från den 1 januari 1931 för meddelad fattigvård åt minderårig, intill dess behovet av fattigvård upphört. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 juni 1932
N:r 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *