Från Visby horisont.

Arbetsstrid under uppsegling?
Det börjar samlas en del moln över arbetsmarknaden här i staden, närmare bestämt över läroverket och byggnadsarbetens där. Dessa ha som bekant påbörjats lite smått, och den byggnadsfirma, som har hand om arbetet, kommer efterhand som behovet påkallar anställa arbetspersonal, vilken allt som allt beräknas komma att utgöra en styrka på ett 30-tal man eller så. Men det är just anställningen av arbetare i murare-, grovarbetare- och snickarefacken, som ser ut att bli lite besvärlig. L. S., det är uttytt Visby lokala samorganisation eller syndikalisterna, vilja ha ett ord med i laget, och enligt vad vi inhämtat är det troligt att dessa komma att blockera läroverksbygget, såvidare icke bli anställda. De socialde, mokratiska fackföreningarna här kunna dock icke, enligt sina statuter, vara med om att några arbetare från andranisatfoner anställas. Fackföreningarna ha ju sina avtal att gå efter, och de anse att det skulle vara ett principbrott att samafteta med syndikalisterna. Gå nu emellertid icke fackföreningarna här ned på att några arbetslösa syndikalister anställas, å är det sannolikt, enligt vad som uppgivits för oss, att de sistnämda ställa till med blockad. F annan sak är om syndikalisterna villa gå över till fackföreningarna, då saken kommer i ett annat läge.
Det är alltså icke så angenämt för byggpadsfirman, en blockaden från syndikalisternas sida skulle bli akut, men vederbörande fackföreningar komma under sådana omständigheter i varje fall att låmba blockaden utan avseende, betraktande denna såsom tillkommen i okynne.
Det år att hoppas, att situationen skall avvecklas utan några stridigheter.

Pensionat-restaurang Kruttornet
som nu öppnats, är den senaste ackvisitionen vad beträffar näringsställen i Visby. Det är den f. d. Tollska fastigheten vid Strandgatan, som undergått en metamorfos och nu presenterar sig, i ett synnerligen prydligt skick såväl Vad exsam interiör beträffar. Interiöreln gör ett mycket behagligt intryck nedersta våningen är inredd till köksavdelning, varifrån även trädgårdsserveringen kommer att dirigeras, och i andra våningen återfinnas pensianatets matsal och sällskapsrum. Väggarna äro genomgående överdragna med lincrusta, ett slags material, som tål tvättning och annan rengöring utan att taga skada. Golven äro belagda med parkett ach malatranget till de olika rummen är valt med smak. Några större förändringar i byggnadens struktur ha icke vidtagits, men restaureringen» har utfallit sål, att, knän har svårt föreställa sig annat an att det hela verkar nybyggt. f översta våningen finnas trenne trevliga rum för pensionatets blivande »bofasta» gäster, vilka ha en vacker utsikt över strandpromenaden och sjön. De spisande gästerna kunna från matsalen njuta av denna utsikt och eftermiddagssolen.
De som ha haft hand om arbetena, inredningen m. m. äro firman Gust. Löfquist, som svart för möblerna m. m, byggmästare J. Bengtsson, som haft hand om byggnadsarbetena, och ingeniör L. A. Bergström som biträtt med arbetsbeskrivning O. dyl. Resultatet har blivit mycket gott och »Kruttornets» innehavarinna, fru Hilma Holmberg, kan med förhoppning se pensionatets framtid an.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 9 juni 1932
N:r 131

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *