Forngravar skadade av grustäkt.

Förste provinsialläkaren Kurt Bergström i Visby har till riksantikvarien anmält, att fornlämningar skadats av grustäkt på gravfältet vigd Nybjers backar i Hörsne socken. Riksantikvarien har beslutat låta verkställa undersökning på platsen i sommar. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 8 juni 1932
N:r 130

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *