Generalplansarbeten å kronans byggnader på Gotland.

Byggnadsstyrelsen har nu fastställt generalplan för restaurerings- och underhållsarbeten å kronans byggnader under budgetåret 1932-1933.
För länsresidenset i Visby beräknas ett belopp av 1,900 kr. för första klassens arbeten, avseende underhåll av trädgården etc. och 2,355 kr. för andra klassens arbeten, avseende ut- och invändiga putsningsarbeten m. m. och för arkivdepån i Visby resp. 300 och 105 kr. För Gamla tullhuset vid Ljugarn upptagas inga belopp, då underhållet av detsamma åligger Torsburgs hembygdsförening. (H. B.).

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 7 juni 1932
N:r 129

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *