Tjenstledighet och förordnande.

Konungens Befallningsh. har på derom gjord ansökning beviljat Länsdjurläkaren E. Schoug tjenstledighet från den 23 uti innevarande månad till den 16 instundande Augusti och förordnat Veterinärläkaren E. Ahlberg att under sagda tid förestå berörde tjenst; och är enligt anmälan, Ahlberg under tiden att träffa uti Länsdjurläkaren Schougs bostad här i staden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 18 Juli 1874
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *