Eldsvåda.

Natten till igår kl. mellan 2 och 3 väcktes stadens innevånare af brandsignaler. Eld hade utbrutit i det intill tändsticksfabriken belägna, Lundqvistska gjuteriet, hvilket, trots alla ansträngningar från släckningsmanskapets sida, nästan helt och hållet nedbrann. Det var lyckligt att vindstilla rådde under tiden, ty med vestlig storm hade den närbelägna tändsticksfabriken knappast kunnat räddas.
Det är nu andra gången under tre års tid, som detta gjuteri nedbrunnit, hvarför man har anledning befara, att eldstäderna icke varit så inrättade som brandordningen föreakrifver. Vid den förestående polisundersökningen torde man få upplysning om eldens uppkomst.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 22 Juli 1874
N:r 57

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *