Rekonstruktionen av järnåldersbyggnad vid Lojsta slott.

Riksantikvarien har lämnat fil. d:r John Nihlén i Visby tillstånd att på en husgrund vid Lojsta slott, Stånga socken, göra en rekonstruktion av en byggnad från järnåldern, bl. a. under villkor, att markägaren, Lojsta slotts hembygdsförening, lämnar tillstånd till byggnadens uppförande, och att föreningen skall vara skyldig, att, om riksantikvarien ur fornvårdsynpunkt det påkallar, bord taga byggnaden och återställa tornlämningsområdet i förut befintligt skick. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *