Bröllop.

I Visby domkyrka sammanvigdes av komminister Nils Öberg efter aftonsångens slut i går medarbetaren i Gotlänningen Gunnar Gustafsson och fröken Karin Ahlsén, dotter till grosshandlaren Paul Ahlsén i Stockholm och hans maka, f. Törnbohm. Efter vigseln gåva brudens föräldrar middag i D. B. V:s paviljong.
— Bröllop firas i morgon i Malmö mellan arkitekten Cyrillus Johansson, Stockholm, och fröken Elisabeth (Lisbeth) Thomsson, dotter till framlidne folkskolläiaren i Visby E. Thomsson och hans maka, född Andersson. Efter vigseln intages lunch å Hotell Kramer.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 6 juni 1932
N:r 128

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *