Auktion å diverse materiel

och kaserninventarier m. m. vid Gotlands trupper kommer att hållas å nedanstående tider och platser:
Lördagen den 11 juni kl. 11,00 vid intendenturförrådet å Visborgs slätt, varvid bland annat kommar att försäljas ett partå obegagnade marschskodon samt diverse kasserad materiel, såsom ett parti lager- och marschskodon, ett, parti järnsängar, 1 st. skomakerimaskin samt ett parti tältdelar m. m.
Lördagen den 18 juni kl. 10,00 vid det a k. Kajserportsförrådet i Visby, varvid bland annat kommer att försäljas ett parti obegagnade ridstövlar samt diverse kasserad materiel, såsom ett parti ridstövlar och marschskador, 1 st. hackelsemaskin samt 5 st. skottkärror m. m.
Till kännedom meddelas:
att försäljningen kommer att ske i mindre utrop enligt gjord numraring;
att likvid erlägges kontant vid utropet;
att till försäljning utbjudna varor finnas till påseende vid auktionsställena efter hänvändelse till resp. förrådsförvaltare och att försåld vara omedelbart skall avhämtas.
Till auktionerna må även skriftliga anbud avgivas, och får varje sådant anbud avse endast ett utrop.
Anbuden försedda med påskrift »Anbud å auktionsnummer ….. » skola vara stabsintendenten tillhanda senast auktionsdagarna före kL 9,00 och är anbudsgivare bunden av sitt anbud till och mod samma dag.
Närmare upplysningar lämnas av resp. förrådsförvaltare, vilka även tillhandahålla kvantitetsuppgifter å de olika materialelagen.
För, försäljningen gälla till efterrättelse i tillämpliga delar bestämmelserna i S. F. n:r 10/1920.
Visborgs slätt i juni 1932.
Milltärbefälhavaren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *