Årets kyrkliga ungdomskurs

hålles i Burs den 7-11 juli. Kursledare blir den för gotländsk kyrklig ungdom välkände dr Gunnar Bergström, vilken även håller bibelstudium. Medverkande utan präster och lekmän från stiftet blir svenska kyrkans missionär, ingeniör Einar Magni, vilken förestår missionens byggnadsarbeten och industriskola i Sydafrika. Avgiften är i år nedsatt till 10 kr. Anmälningar om deltagande göras till respektive församlingspastorer eller någon av diakanistyrelsens stiftsambud: kyrkoherdarna Sjöberg i Klinte och Söderberg i Othem eller kyrkvärden Rud. Bolin, Alva.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 juni 1932
N:r 127

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *