Sjukhusens driftkostnader

beräknas av sysslomannen Carl Gedda för år 1931 till något över 72 milj. kr., varav drygt 38 ½ milj. kr. belöpa å lasaretten. Kostnaden pr underhållsdag har befunnits variera mellan kr. 9:84 och 4:06. Vid Visby lasarett har densamma utgjort 4:79, vid epidemisjukhuset i Visby 9:67. I detta sammanhang konstateras, att Visbylasarettet varit överbelagt; medelbeläggningen angives sålunda till 123 proc. För epidemisjukhuset är beläggningen givetvis mycket mindre, endast 19 proc. (P)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 juni 1932
N:r 124

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *