Lasarettets radioanläggning

är nu klar och har tagits i bruk. Aparaten, som placerats i ett rum i bottenvåningen och manövreras där, är en specialbyggd trerörsmottagare från Svenska Radiobolaget i Stockholm. Aparaten är försedd med högfrekvens rör, detektor och kraftpentod i slutsteget. Antennen är en kort inomhus antenn och effekten är tillräcklig för 150 hörtelefoner. För närvarande äro 100 telefoner inkopplade, och då liudstyrkan i dessa kan behöva variera allt efter den lyssnandes hörselförmåga, har ett regleringsmotstånd insatts vid, varje anslutning. Det är naturligtvis främst de svenska stationerna, som komma att avlyssnas, men man kan även om man så vill taga in en del utländaka stationer, när så kan befinnas lämpligt. Anläggningen fungerar utmärkt och från och med lördagen ha patienterna denna nva förströelse, tack vare offervillighet hos den gotländska allmänheten och tack vare initiativet till insamlingen, för vilket säkert många tysta tacksägelser ägnas dem, som satt i gång det hela. Arbetet har utförts och apparaterna levererats av firman Valfr. Hedströms Eftr. härstädes.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 februari 1932
N:r 49

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *