Djerf seglare.

Sjömannen Lars Olsson, hemma i Ronehamn på Gotland, som i flere år seglat på norska fartyg, senast från Langesund, har derstädes inköpt en kasserad lotsbåt, hvarmed han den 13 sistlidna juni ensam derifrån afseglade. Den 2 juli anlände han till Kalmar och efter några timmars uppehåll, för att proviantera, fortsatte han resan till sin hemort. Uti Ystad hade han för samma ändamål varit inne, men måste derstädes för motvind qvarligga i åtta dagar. Lars Olsson syntes ej det ringaste medtagen af det myckna vakandet, och på fråga, när han sof, svarade han: ”När vädret varit godt, har jag minskat segel och lagt bi för en och annan timme. Snart är jag hemma, och då får jag nog sofva.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 15 Juli 1874
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *