Gotlands skörd värd 17 milj.

Statistiska centralbyrån meddelar i sin nu till k. m:t avlämnade berättelse över 1931 års skörd, att totala värdet av skörden utgör 872 milj, kr. eller 77 1/2 milj. mindre än närmast föregående år. Vad beträffar Gotlands skörd uppskattas den-stimmas värde till 17,147,000 kr., varav över två milj. belöpa å vete, 1,2 n å råg, 1,8 milj. å korn, en milj. å blandsäd, 1,6 milj. å potatis, 0,8 milj. å sockerbetor,1,9 milj. å foderrotfrakter och 4,6 milj. å hö. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *