Ett oväntat dödsbud

förmäler i dag att styrmannen i Sveabolaget sjökapten Elvin Johansson på förmiddagen hastigt avlidit å Visby lasarett. För en vecka sedan fick han ett litet skavsår å ena foten, och trots omsorgsfull skötsel inställde sig blodförgiftning. I går var tillståndet sådant, att han måste föras till lasarettet, men förgiftningen hade redan gått så långt, att intet stod att göra. I dag släcktes livsgnistan, mänskligt att döma alltför tidigt.
Elvin Johansson var vid sin bortgång 43 år gammaL Han avlade sina examina vid Visby, navigationsskola och har sedan i ett tjugutal år varit anställd i Sveabolaget, senast å ångaren Aslög. Då denna ångaren för litet sedan lades upp för vintern, reste kapten Johansson till Visby, tillär han har sitt hem. Duglig sjöman, redbar och skötsam, har han förvärvat goda vitsord i sitt arbete. I vänkretsen värderades han som en glad och god kamrat. Som närmast sörjande står maka, född Rumin, och tvenne barn, syskon, släkt och många vänner.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 26 februari 1932
N:r 47

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *