Uti änkefru Hilma Fohlins

vid Rådhusrätten i Visby anhängiga konkurs komma slutredovisning och utdelningsförslag att fr. o. m. den 27 februari 1932 hållas tillgängliga Sven Hultman i Visby.
Klander mot utdelningsförslaget skall skriftligen anmälas hos Konkursdomaren i Visby inom trettio dagar från ovannämnda dag, och skall i klanderskriften vid äventyr att klandret ej upptages angivas, i vilket avseende ändring i förslaget yrkas.
Den som vill klandra redovisningen skall instämma talan till Rådhusrätten i Visby inom tre månader från sagda den 27 februari 1932.
Visby den 25 februari 1932.
Rättens Ombudsman.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1932
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *