Kungörelse.

Måndagen den 29 februari 1932 kl. 2 efterm. låter förvaltningen i Edvin Petterssons, Tomsarve, Hogrän, konkurs genom offentlig auktion försälja: En nästan ny självbindare, 1 parti fastmarkshö, omkring 10,000 kg. Betalningsanstånd till 1 aug. d. å.
Vid samma tillfälle uppbäres likvid for auktionen av den 15/9 1931, resterande indrives omedelbart.
Eskelhem den 29/2 1932.
Karl Johansson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 25 februari 1932
N:r 46

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *