Lösöreauktion.

Lördagen den 27 inv. febr. kl. 11,30 f. m. försäljes på uppdrag av utredningsm. uti lantbr. Tyko Larssons, Norrbys i Hörsne, administrationsbo följande lösegendom: 1 Champion 3 1/2 fots trösk, 1 Welger halmpress, 1 Fordson, 22 hkr. traktor, 1 Deering 8 fots självbindare, hästräfsa, rotfruktsskärare, 1 par kälkar, potatisremsare, 1 2-skärig motorplog, skumplog, arbetsvagn, cirk. 20 ton hö, cirk. 20 ton halm, div. möbler och husgeråd in. m.
Betalningsanstånd lämnas säkre inropare till den 1 aug, d å., andra betala kontant eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehållas tills densamma blivit till fullo betald.
Visby, den 22 febr. 1932.
Karl Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1932
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *