Gotlandsmarmor.

Marmorverket i Hejdeby inmonterar f. n. en andra blocksåg i syfte att därmed tillfredsställa behovet av gravvårdar, Monument och portaler etc. Verkets maskinpark är därmed uppe i 8 större och 2 mindre fräs och borrmaskiner. Gotlandsmarmorn är genom sin hårdhet mycket motståndskraftigare gentemot luftens vittring än den vanliga kalkstenen, vilket bäst framgår av att yttre pelare och kapital av denna marmor i Hejdeby kyrka väl trotsat tidens frätande tand under 800 år.
Då nu marmorn i Hejdeby därjämte är av ett praktfullt utseende och kan fås i ljusare och mörkare, mer eller mindre »blommiga» mönster — efter silurtidens förstenade djurvärld för flera hundra miljoner år sedan — så må i vår nationellt inställda tid mer än någonsin anbefallas att gutarne kåpa gotländska alster och gynna inhemsk industri. En gravsten på en gotländsk kyrkogård må sålunda bestå av Gotlandsmarmor och icke av importerad sten, som f. ö. är dyrare och ej går i stil med den gotländska Markytan. Väggbeklädnader och trappor, fönster- och elementplattor, bord, balustrader m. m. Gotlandsmarmor bli till en prydnad och stolthet i varje gotländskt hem.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 23 februari 1932
N:r 44

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *