Statspension till fru Wennersten?

Riksarkivet hemställer hos k. m:t om proposition till riksdagen att bevilja fru Emma Wennersten i Visby, en pension till det belopp, som kan an ses skäligt, efter hennes framlidne man, föreståndaren för arkivbyrån i Visby fil. lic. Oskar Vilhelm Wamer. sten. Riksantikvarien Sigurd Curman har framhållit, att dr Wennersten, vars vetenskapliga insatser huvudsakligen tillhöra den arkeologiska forskningen, icke kunnat göra dessa utan verksamt stöd från sin maka, varför det enligt hans mening är väl motiverat att bereda henne pension. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 februari 1932
N:r 43

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *