Många nya skyttar i mästarklassen för år 1932.

Till Skytteförbundens överstyrelse ha länsförbunden nu ingivit uppgift över årets mästerskyttar, d. v. s. de skyttar, som för innevarande år skola tillhöra fjärde klassens s. k. A-skyttar och vilka vid alla tävlingar om statspris skala lämna visst handicap övriga skyttar inom skjutklassen.
Inom Gotlands skytteförbund ära i år kvalificerade följande 13 skyttar (mot 4 år 1931), nämligen i Visborgs skytteförening: löjtnant E. O. Antonsson, fanjunkarna O. Th. V. Vallin, K. N. T. Norman och J. H. A. Ahlström, sergeanterna O. V. Andersson och A. F. Nyberg, Visby skytteförening: tandläkaren F. O. L. Eriksson, hamnbokhållaren Th. O. Gerentz, överlantmätaren V. B. Holmbäck, kaptenen I. T. Möller och kronägaren Holger Olsson, Boge skyttelörening: hemmansägaren K. E. Johansson samt Fårösunds skytteförening fiskaren Fredrik Nordlund. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1932
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *