Landsbygden. Väte.

VÄTE, 11 febr.
Härvarande missionsförsamlingsungdom höll förliden lördag sitt årsmöte, härstädes. Under år 1931 har omsättningen varit mellan 5 å 600 kroner med ett överskott i kassan till 1932 av nära 100 kronor. Bidrag har utgått tig församlingen på platsen och till länsmissionen m. fl. I styrelsen för innevarande år valdes mjölnaren Verner Östman, lantbr. Martin Björkqvist, frk:n Anna Södergren och Else Östman samt Joh:s Lövenberg med hr Alg. Alberg som ersättare. Revisorer blevo hr R. Ahlberg och Bergström.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1932
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *