Landsbygden. Alskog.

ALSKOG, 15 febr.
En teaterföreställning hade i lördagskväll några u omar anordnat i skyttepaviljongen med el jan kl. 1/2 9. Föreställningen hade lockat en publik som fyllde saken. Under det publiken väntade att ridån skulle uppdragas utfylldes väntetiden med musik av bröderna Larsson, Garda. När ridån dragits fingo vi först göra bekantskap med den prudentlige mäster Rångren och hans dråplige gesäll Simon och deras intrigspel för att få mäster och hans dotter säkert placerade på äktenskapsmarknaden. Av det kvinnliga inslaget märktes mor Manda och pigan Karin vilka utförde sina roller på ett alldeles utmärkt sätt. Att publiken var belåten med sin kväll hördes av skrattsalvorna och applåderna och som den sedan fick tråda dansen utan extra avgift, kunde den ej mera begära.
I går gavs en repris av föreställningen kl. 2 även den talrikt besökt, och nästa föreställning som äger rum nästa lördagskväll får nog också sin publik.
Nyttan av sjukförsäkring. Arrendatorn i prästgården, Anders Johansson, råkade idag under arbete i skogen svårt skada sin fot. Som tur kan betraktas att Johansson sedan den 1:e jan. är medlem i sjukkassa och som olycksfallsersättning utbetalas utan tillämpande lav karenstid, har Johansson nu att utbekomma sjukhjälp från kassan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 18 februari 1932
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *