Nu är det Slites tur

att bli utsatt för de vassa och i vissa fall även giftiga pilar, som avskjutas i revyn »Som ett skott». Det är nämligen meningen att Visby amatörklubb på söndag skall bestiga den s. k. Thespis-bussen, för att i förlängda dagsmarscher ila ut och låta kända Slitebor i ord och toner figurera på de tiljor, som föreställa Slite-biografen. Det hela kommer för övrigt också att i någon mån bli en diskussionsafton, tv efter vad Vi uppsnappat i kulisserna kommer ett animerat samtal att utspelas mellan herrar Visby och Slite. Vi förmoda att herrarna ha en hel del att säga varandra. Det är att hoppas att det inte blir något fel på strömmen, det skulle ju vara penibelt men aktuellt. I vilket fall som helst kommer en livlig och högspänd växelström att pulsera mellan förut nämda diskutörer. En smula gnistbildning väntas också. Nej, nu ska vi inte avslöja mera — det är nog klokast att Sliteborna inte göra »motstånd» utan besöka amatörernas lilla gniststation. Man bör ju inte »ohma» sig i onödan. Strömmen släppes på resp. kl. 2,30 och 8,30.
Strömkarden.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 februari 1932
N:r 39

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *