Moostjocket eller Moos fästningsjord.

Stockholm, 16 febr. (TT. Spec.) Armsförvaltningen tillstyrker att lägenheten Moos 1 10 i Tingstäde socken i jordeboken upptages bland kronolägenheter under allmän disposition.
Kammarkollegium har föreslagit att lägenheten benämnes Moostjocket nr 1. Överlantmätaren på Gotland har emellertid ifrågasatt, huruvida denna benämning vore lämplig.
Arméförvaltningen förklarar sig icke vilja motsätta sig benämningen Moostjocket nr 1, då densamma synes ha en viss historisk hävd. Skulle emellertid på grund av vad överlantmätaren anfört annan benämning anses böra åsättas, föreslår förvaltningen någon benämning som Moos fästningsjord, Moos fästningsåker, Fästningsjorden eller annan benämning, som kan anses på lämpligt sätt angiva lägenhetens egenskap av tillhörighet till Tingstäde befästningsanläggning.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 16 februari 1932
N:r 38

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *