Hemse.

Visbyrevyn ”Som ett skott”
gavs i går i Hemse å folkhögskolans gymnastiklokal vid två olika föreställningar, en kl. 2 på middagen och en kl. 8,15 på kvällen. Till båda föraställningarna hade arrangörerna fått fullsatta hus och det syntes t. o. m. vara
ganska trångt om utrymmet i salongen. Humöret var också det bästa på ömse sidor om den provisoriska trampen och bifallet var mycket livligt. Men så hade amatörerna också lagt in en del detaljer, varigenom de apostroferade de lokala förhållandena på »Högby».

Den 14 febr.
Examen.
Klockan nio på lördagsförmiddagen hade fortsättningsskolan offentlig avslutning. Som inledning sjöngs en psalmvers, varefter eleverna fingo visa prov på alna kunskaper i kyrkohistoria. Nästa ämne var medborgarkunskap. Dessutom förhördes pojkarna på sina kim- skner i jordbrukslära. Flickornas slöidalster voro framlagda till beskådande. Man kunde förstå att de hade varit både skickliga och flitiga. Kyrkoherde Ernst Hejneman avslutade examen med ett tal till barnen. Han önskade intet högre, än att det som nu såtts i de ungas hjärtan måtte bära rik skörd. Kyrkoherden avtackade läraren för hans trogna och intensiva arbete. Sist Sjöngs den välkända psalmen »Herre signe du och råde».

Den 12 febr.
Pastor J. E. Eriksson,
som av sjukdom haft tjänstledigt sen strax före nyår, har nu återkommit från fastlandet och tillträder sin plats inom Hemse missionsdistrikt från och med den 14 dennes.

Betydande mängder sten
för betongläggning av gatorna inga samhället ha med järnväg forslats till Hemse järnvägsstation från Buttle. Tidigare ha grusupplag placerats på östra sidan om järnvägsspåret i närheten av det nu placerade stenupplaget.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 15 februari 1932
N:r 37

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *