Auktion.

Thorsdagen den 9 Juli kl. 9 förmiddagen låter arfvingarne after kyrkovärdaren Johan Olofsson Ungesmiss i Stenkyrka genom offentlig Auktion försälja hela Lösöreboet bestående af guld, silfver, koppar, tenn och blecksaker, glas och porslin diverse möbler, linne och sängkläder, den aflidnas gångkläder, jern- och träsaker, en större inmurad gryta åkerbruksredskap af vagnar, kälkar, slädar, selar, vrång- och foderhäckar, vänd och spettsplogar, klös- och jernpinnharfvar, åtskilligt byggnads virke, ett tröskverk med qvarn, en vindmaskin, kreatur af hästar, oxar, kor, ungnöt, får samt svin, fiskredskap af åtskilligt slag, en fiskbåt, utsådda höst- och vårgrödan, samt höteckten till afbergning för innevarande år; och lemnas af mig godkände inropare betalningsanstånd till den 1:tsa instundande Oktober.
Stenkyrka den 30 Juni 1874.
Efter anmodan
Carl Bergström.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 4 Juli 1874
N:r 52

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *