Tillbud till skogseld.

Förliden söndags e. m. förmärktes eld uti en betes-hage på Bolex i Eskelhem ägor, och ännu i måndags hade man ej blifvit herre öfver det härjande elementet, ehuru man genom qväfningar hoppades kunna begränsa elden inom ett mindre område. Jordbrandens uppkomst är ännu outredd.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 1 Juli 1874
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *