Stor kreaturs- och lösöreauktion

å Klintebys egendom på Klintehamn, Gotland.
På grund av egendomens försäljning låta ägarne av Klintebys genom offentlig auktion torsdagen den 25 och fredagen den 26 februari med början varje dag kl. 10 1. m. försälja:
Kreatur:
14 st. kraftiga arbetshästar av ardennerras.
100 st. högmjölkande kor av ayrshireras, 2 med 2:dra pris premierade tjurar, 2 yngre tjurar.
100 svin i olika åldrar, 1 stamboksförd fargalt.
En del höna och äkta pekingankor, 7 bisamhällen.
Maskiner och redskap:
Mogul traktor, 7 hkr. Munktells lokomobil, 4 ’Ii-fots tröskverk med halm- och agnfält, gröpkvarn för maskinkraft, plogar, årder, betlyftare, tallriks-, hankmo-, rull- och hundrapinnharvar, kultivatorer, en 27- och en 19- billars radsåningsmaskiner, frösåningsmaskin, gödsel- och gödningsspridare, 1-2 och 4-radiga hästhackor, cambridge- och slätvältar, 5 och 6 fots bindare, självavläggare, slåttermaskiner, hövändare, potatissättare och upp-tagare, potatissorterare Per, stubbrytare.
Magasins-, stall- och ladugårdsinvontarier, tjuder, grimmor, mjölk-, transportkärl, handredskap, gagnvirke.
Åk- och arbetsvagnar, kälkar och släddon. Selar och remtyg. En del Invändigt bo, trädgårdsmöbler.
Kålrötter, Utsädespotatis av sorterna Birgitta och Up to date, torvströ, transmissioner, en del järnskrot.
Första dagen säljas åkerbruksredskap, hand- och magasinsredskap samt nötkreaturen.
Andra dagen säljas maskar???vagnar, seldon, inre bo, samt
hästar och svin jämte allt som ej mod? ????? ?rsta dagen.
Förteckning över kreaturen erhålles vid auktionstillfället. För vederhäftighet kända köpare erhålla anstånd med betalningen till 1 okt. 1932, andra betala kontant vid anfordran. Äganderätten till Inropad vara övergår ej på köparen förrän den till fullo betalts.
Kreaturen kunna på köparens bekostnad utfodras på gården till 14 mars.
Middags- och kaffeservering ombesörjd. Bussar möta vid Klintehamns station.
Roma kloster i februari 1932.
Elof Hansson.
Tel. Roma 57.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1932
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *