Det vackra fornfyndet från Grötlingbo,

som nu utställes i Gotlands fornsal, torde vara från sen vikingatid. Särskilt guldpärlorna äro mycket vackra, tre större och sex mindra. De se ut som om de voro gjorda av en slät guldpärla med smal guldtråd i ringlingar över. Pärlorna — ett 150-tal — av mineral äro i olika storlekar och former, några få ha långsträckt cylinderform, delvis avsmalnande åt ändarna, en hel del av pärlorna ha mosaikinlägg — precis som nu synes vara modernt, varför modet just nu tycks luta åt vikingatid. Utom de många halsprydnaderna av brons med silverpåläggningar, ingå i fyndet några bronsbitar, delvis förgylda, vilka måhända &unna antagas ha varit till ett bälte. De ha på ena sidan ornament medan baksidan är utformad till en kam med genomgående hål, troligen avsedda att sy fast ett bälte i eller att fästa kedjor i, om bältet bestått av sådana.
Fyndet skall som förut nämts hembjudas staten för inlösen. Och så går+ väl även detta fynd fornsalen förbi för att magasineras i, Stockholm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 12 februari 1932
N:r 35

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *