Svåra stormskador å Burgsviks lotshamn.

Lotsförmannen vid Burgsviks latsplats O. K. Dahlberg meddelar till lotsstyrelsen, att de senaste stormarna ramponerat lotsplatsens brygga i avsevärd grad. Sålunda har yttersta delen av densamma jämnats med vattenytan och stenfyllningen kringspritts i inseglingsrännan. Stora svårigheter komma därför att uppstå vid förtöjningen av lotsbåten, då den raserade delen av bryggan utgör dess förtöjningsplats. En tillfällig reparation av hamnen komme att bli ganska kostsam och knappast utförbar. Lotsförmannen föreslår därför, att bryggan ombygges, varom förslag väckts redan i fjol. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1932
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *