Gotlands infanterikår.

Sergeanten i förutvarande Gotlands infanteriregementets reserv Carl Ahlgren anhåller hos k. m:t om rätt att för befordran till fanjunkare tillgodoräkna sig sin under åren 1916-1923 fullgjorda tjänstgöring som tio ordinarie repetitionsövningar. Chefen för Gotlands infanterikår och militärbefälhavaren tillstyrka ansökningen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 11 februari 1932
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *