Landsbygden. Källunge.

KÄLLUNGE, 3 febr.
I Källunge J. U. F:s bygdegård har under den gångna veckan pågått en kurs i lantbruksbokföring med avslutning i måndags kväll. Kursen har tack vare tillmötesgående från hushållningssällskapet varit avgiftsfri, och ledare för densamma har varit vandringsrättaren A. Andersson. I kursen ha deltagit 10 personer: Enar Thomsson, Alrik Thomsson, Eilma Klingvall, Ivar de Flon, Set Pettersson, Henry Larsson, Tomas Nyström, David Sandgren, Gustav Gradehus och svenskbybon Fredrik Hernberg. Som avslutning och prov fingo deltagarna med ledning av bokföringen å blankett fullständigt utföra en självdeklaration vid ett medelstort jordbruk.
Efter avslutningen vidtog ett enkelt samkväm, varvid ordf. Wald. Ericsson framhöll önskvärdheten, ja nödvändigheten av att våra jordbrukare på sina gårdar förde en så pass utförlig bokföring att densamma kunde ligga till grund för självdeklarationen. Tiderna äro usla, men trots detta bör det dock vara av intresse att vid årets slut genom bokföringen få reda då, med vilken förlust de olika grenarna inom jordbruket gått eller kanske i hå got enstaka fall vinst. Den nu av Källunge J. U. F:s ungdomar genomgångna lantbruksbokförmgskursen, skulle, om den tillämpades av jordbrukarna icke taga någon nämvärd tid i anspråk, blott en knapp timme i veckan, och detta bör ju vara överkomligt.
Till sist uttalade ordf. ett varmt tack till hushållningssällskapet, som bekostat kursen, och till vandringsrättaren Andersson, som på ett förtjänstfullt sätt varit ledare av densamma. Källunge J. U. F:s ungdomar frambär härmed sitt tack till hushållningssällskapet!
Wesen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1932
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *