Arvsfondsbidrag till två familjer?

hemmansägaren Reinhold Andersson, Tjuls i Eskelhem, anhåller hos k. m:t om ett bidrag ur allmänna arvsfonden till sina barns fostran och vård. Han har elva barn att försörja, födda åren 1915-1932. Kyrkoherden N. H. Ronqvist och kyrkokassören M. Göransson i Eskelhem tillstyrka ansökningen. De framhålla, att hr Andersson gjort sig känd som en skötsam och ordentlig man, som alltid sökt på bästa sätt fostra sina barn.
Samtidigt ansöker arbetaren Karl Karlsson, Lilla Homa i Stenkumla, om ett bidrag ur samma fond till vård Joh uppfostran avi sina åtta barn, varav det äldsta är 17 år. Komministern A. Ehrenström m. fl., som varmt tillstyrka ansäkningen, framhålla, att hr Karlsson är en ordentlig och arbetsam person och väl i behov av bidrag från arvsfonden. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 februari 1932
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *